• ...САМО СЛУХ ИЛИ И ИСТИНА? ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА АФБ КАМЕН МИХАЙЛОВ БИЛ ГОТОВ С ОСТАВКАТА СИ ЗА СЪБОТА...

  • ...42 КЛУБА С ОТВОРЕНО ПИСМО ДО МИНИСТЪР РАДОСТИН ВАСИЛЕВ, ТЪРСЯТ ОТГОВОРИ ЗА СЕЗОН 2022...

  • ...ФИА НАЛАГА ДРАКОНОВСКИ САНКЦИИ НА РУСИЯ И БЕЛАРУС ЗАРАДИ ВОЙНАТА В УКРАЙНА...

     

Web правила

Петък, 10 Октомври 2008 | Rally Express
 RallyXpress

Осъществявайки достъп до уеб страницата BGNRC.info (RallyXpress), Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай нямате право да използвате тези страници.
Съдържанието на уеб страниците BGNRC.info (RallyXpress) е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени.

Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма, без предварителното писмено съгласие на BGNRC.info (RallyXpress) освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия.

Вие имате право да разглеждате уеб страниците BGNRC.info (RallyXpress) на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на BGNRC.info за това.

Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако изрично е цитиран източникът.

Този сайт и неговото съдържание се публикуват за Ваше удобство.

BGNRC.info (RallyXpress) не гарантира, че уеб страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.

BGNRC.info (RallyXpress) си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време.

НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧВАЩА, НО НЕ ОГРАНИЧЕНА ДО ГАРАНЦИИ ЗА ПРАВАТА ИЛИ ТЯХНАТА НЕНАРУШИМОСТ, КАКТО И КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА КОМЕРСИАЛНОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НЕ СЕ ДАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДОСТЪПНОСТТА, АКУРАТНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕЗИ СТРАНИЦИ.

BGNRC.info (RALLYXPRESS) НЕ Е ОТГОВОРEН ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПРЕДИЗВИКАНИ ЩЕТИ И ЗАГУБИ ИЛИ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЛОВАТА ДЕЙНОСТ, ПРИЧИНЕНИ ОТ УПОТРЕБАТА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА НА ТАЗИ УСЛУГА, ДОРИ АКО BGNRC Е БИЛА ПРЕДУПРЕДЕНА ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ТАКИВА ВРЕДИ.

С цел да улесни достъпа ви BGNRC.info (RallyXpress) може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се оперират от трети страни. При свързването си с такъв сайт, Вие трябва да приемете неговите изисквания за ползване, както условието, че BGNRC.info (RallyXpress) няма контрол върху съдържанието на този сайт и не може да поеме отговорност за материали, създадени или публикувани от такива сайтове на трети страни.

Изпращайки материали до BGNRC.info (RallyXpress) чрез e-mail, например, Вие приемате следните условия:

  1. материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;
  2. Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите;
  3. Вие притежавате материалите или имате неограничени права да ни ги предоставите - BGNRC.info (RallyXpress) може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите, описани в тях, в своите продукти, без да носи за това финансова или друга отговорност;
  4. Вие приемате условието да не предприемате действия срещу BGNRC.info (RallyXpress) във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили.

BGNRC.info (RallyXpress) може по всяко време по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

Първите два варианта на този сайт нямаше да бъде възможен без голямото умение и майсторство на дизайнера РОСЕН ВАСИЛЕВ, който в процеса на работата вече може да бъде причислен към заклетите фенове на българския автомобилен спорт.

Новото лице на портала е резултат на близо едногодишната работа на дизайнерa от Сливен и тънък познавач на ралитата ЛЮБОМИР ДРЕНСКИ, както и изпълнените с артистизъм професионалисти от дизайнерското студио Boxfish Design в града.

Първият вариант на сайта BGNRC бе изцяло подготвен през зимата на 2000/ 2001 г. от Игор Попов от Пловдив и на 28 февруари 2001 г. се появи с временен адрес http://rally-club.hit.bg с оригиналното заглавие national rally club. Единствено по етични съображения, след пускането на сайта на 22 април 2005 г., той вече е с новото заглавие BGNRC.


:: Сайтът е частен и по никакъв начин не е свързан с националната спортна власт в областта на автомобилните спортове.

Целите на BGNRC.info са да предоставя максимално бърза, независима, навременна и широка информация, да представя на своите читатели различен поглед върху трите най-важни първенства от годишните календари, разчитайки единствено на личните контакти със състезателите, информациите от медиите, спонсорите и тимовите мениджъри.

Автобои Неделчев