• ...РАЛИ АВСТРАЛИЯ ОТМЕНЕНО ЗАРАДИ КАТАСТРОФАЛНИТЕ ПОЖАРИ, ХЮНДАЙ ШАМПИОН ПРИ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ...

  • ...НЕВИЖДАНИ ГОРСКИ ПОЖАРИ В НОВ ЮЖЕН УЕЛС ПРИНУЖДАВАТ ДОМАКИНИТЕ НА АВСТРАЛИЯ КЪМ ЕКСТРЕНИ РЕШЕНИЯ...

  • ...ФИНАЛНИЯТ РАЛИ СПРИНТ В БУРГАС - ПРЕНАСРОЧЕН СЪС СЕДМИЦА ПО-КЪСНО - 23 И 24 НОЕМВРИ...

И петчленният състав на ВАС отхвърли жалбата на БФАС

Четвъртък, 15 Август 2019 | София, RallyXpress
И петчленният състав на ВАС отхвърли жалбата на БФАС

ДНЕС на страницата на Върховният административен съд (ВАС) бе публикувано определението, с което петчленният състав Милка Панчева (председател) и Георги Колев, Здравка Шуменска, Галина Карагьозова и Славина Владова (членове) се произнася по административно дело №9051/2019, което е по жалбата на Българската федерация по автомобилен спорт (БФАС) и касаещо заповедта № РД-10-1 от 18. 04. 2019, която е издадена от Министъра на Младежта и спорта. Определението на висшите магистрати идва две седмици преди края на съдебната ваканция.

Освен на страницата на висшите съдии, съобщение за последното и неподлежащо на обжалване определение, което оставя в сила заповедта на министър Кралев, е публикувано и на сайта на Автомобилна федерация на България (АФБ).

Съгласно заповедта на министър Кралев, Българската федерация по автомобилен спорт (БФАС) бе заличена от списъка на лицензираните от Министерството на младежта и спорта (ММС) сдружения и досегашната ѝ лицензия с №002483 бе отнета.

:: ТУК можете да прочетете
пълният текст на публикуваното
а страницата на ВАС определение.

И петчленният състав на ВАС отхвърли жалбата на БФАС

ФАКСИМИЛЕ от публикуваното на сайта на Висшия административен съд определение на петчленния състав.


Диспозитивите на тричленния състав гласят:

Всички изложени факти и обстоятелства, с които жалбоподателят мотивира искането си за отмяна на допуснатото предварително изпълнение, са били налични към момента на издаване на оспорената заповед и са били известни на страните по делото.

При тези съображения, настоящият състав счита, че не са налице процесуални предпоставки за отмяна на обжалваното определение, същото е правилно и обосновано, постановено при спазване на процесуалните правила и в съответствие с материалните норми.

Водим от горното, Върховния административен съд, петчленен състав,

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ В СИЛА определение от 26.06.2019 г., постановено по адм. д. № 6276/2019 г. по описа на Върховния административен съд.

Определението не подлежи на обжалване.

Коментара (0)

Напишете коментар

Моля влезте в системата за да публикувате коментар.

Автобои Неделчев